• Üzemi festés
  Üzemi festés
 • felülettisztítás
 • ipari fényezés
 • porfestes
 • üzemeink
 • Helyszíni kivitelezés
  Helyszíni kivitelezes
 • szemcseszórás
 • acélszerkezet korrózióvédelem
 • ipari tartály-medence szigetelés
 • iparipadló készítés
 • Kereskedelem
  Különleges bevonatok
 • forrón szórt bevonatok
 • cső és tartyály bevonatok
 • víz szigetelő bevonatok
 • PUR hab szigetelések

Mi a bavonattechnika?

Mi a bevonat?

Valamilyen hordozó felületen kialakult, vagy kialakított – attól anyagában eltérő - rendszerint adhézióval rendelkező olyan réteg, ami a hordozó felületet és a környezete egymásra gyakorolt hatását akadályozza, vagy lassítja. A korszerű, tartós bevonat gátolja a korróziót, megóvja épített környezetünk műtárgyait, megelőzi a korróziós sérülések, repedések, lyukak nyomán előforduló környezetkárosító baleseteket, eseményeket.

Hogyan dolgozik az Ostorházi Kft?

 • Problémákat oldunk meg.
 • Komplett megoldásokat kínálunk, tervezéstől kivitelezésen át a rendszeres felülvizsgálatig.
 • A legújabb technológiákat adaptáljuk.
 • Állandó, magasan képzett személyzettel dolgozunk.
 • Magas szintű minőségi - és környezetpolitikai szempontok figyelembevételével végezzük tevékenységünket (ISO 9001, ISO 14001)
 • A vállalatirányítás biztonságát SAP vállalatirányítási rendszer, és ISO17799 ajánlások alapján üzemeltetett informatikai rendszer biztosítja.

Mivel foglalkozik az Ostorházi Bevonattechnika Kft.?

A tevékenységünket egy mondatban össze lehet foglalni. Bármilyen felületen, bármilyen célból, igény szerinti bevonat készítése. Ilyenek a precíziós bevonatok, a szériafényezés, a korrózióvédelem, a különleges bevonatok. Az ipar legkülönbözőbb területein dolgozunk. Ha környezetükben körülnéznek, szinte minden felületen találnak bevonatot. Mi ott dolgozunk, ahol mások nem tudnak. Kezünk nyomát láthatják a háztetőn, a Mercedes járművek klíma vezérlőpanelén, tartályok belsejében, az Intercity vonatokon… a magasban vagy akár a víz alatt. Többnyire különleges feladatokra kapunk megbízásokat, de megbecsüljük a hétköznapiakat is.

Milyen szempontokat vegyünk figyelembe egy bevonat elkészítése előtt?

Az ipar szinte minden területén szembesülünk előbb utóbb azzal, hogy a munkadarabok, készülékek, berendezések felületét meg kell védenünk valamilyen hatástól. Erre a feladatra az esetek túlnyomó többségében különböző bevonatokat alkalmazunk. Az alkalmazás során számos kérdést kell megválaszolni, mielőtt a munkát megkezdenénk. A „hogyan” kérdését megelőzően a „miért” kérdésére kell a választ megtalálni.

Hogyan kezdjünk hozzá a bevonat készítéshez?

 1. Tervezés:
  • feladat meghatározása
  • anyag kiválasztása
  • technológia kidolgozása
  • kivitelezés
  • munkavégzés körülményei
  • munka- és környezetvédelem
 2. Kivitelezés:
  • minőség-ellenőrzés
  • dokumentáció
  • hulladékkezelés
 3. Karbantartás:
  • garanciakontroll
  • élettartam-növelő
  • tervszerű megelőző karbantartás

Milyen szempontok alapján választjuk ki a bevonat anyagát?

 • Mi a hordozófelület anyaga?
 • Mikor volt gyártva/utoljára bevonattal ellátva?
 • Milyen igénybevételnek lesz kitéve?
 • Mekkora legyen az élettartama?
 • Milyen méretű és tagoltságú a felület?
 • Felújítás esetén a meglévő bevonat neve, tulajdonságai?
 • Tartály belső bevonata esetén a tárolt anyag tulajdonságai?
 • Technológiai hőmérséklet?
 • Szigetelés kerül-e a bevonatra?
 • Nyomás vagy vákuum alatt üzemelő környezetben van-e a bevonandó felület?
 • Milyen körülmények között lehet a feladatot elvégezni?
 • Mennyi időre vehető ki a tárgy a termelésből?
 • Szállítható-e a tárgy?
 • A helyszínen érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi előírások?

Mivel foglalkozik az Ostorházi Bevonattechnika Kft.?

 • Technikai, munkabiztonsági adatlapja van-e a terméknek, és az milyen adatokat tartalmaz?
 • Milyen nemzetközi és hazai minősítésekkel rendelkezik a termék?
 • Milyen referenciákkal rendelkezik?
 • A szállító mennyire megbízható?
Újszerű és felelősségteljes törekvés a festékgyártás területén, hogy az innovatív gyártók keresik a megújuló, természetes alapanyagokat.

Csak a színe fontos, vagy az élettartama is?

Kívánatos, hogy a felelős gyártói magatartáshoz felelős tervezői és kivitelezői magatartás is társuljon. A feladatnak legmegfelelőbb bevonati anyag kiválasztását követően ki kell dolgoznunk egy kiviteli technológiát. A megfelelően előkészített és az előírt technológia alkalmazásával felhordott bevonat nem csak szép, de tartós is… A tartós bevonat ritkább karbantartást, felújítást igényel, így ritkább a szemcse- és festékszórás környezetkárosító hatása. Megjegyzendő, hogy a tervszerű megelőző karbantartás mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból előnyt jelent a bevonat időről időre történő teljes cseréjével szemben.

Hogyan vihetünk fel bevonatot?

A felhordási körülmények és a kiválasztott bevonati anyag határozzák meg, hogy a bevonatkészítés oldószerrel vagy a nélkül, ecseteléssel vagy szórópisztollyal, környezeti hőmérsékleten vagy kemencében szárítva készíthető-e el.

Hol vihetünk fel a bevonatot?

 • Gyártóműben: szétszerelve vagy gyártás alatt
 • Helyszíni kivitelezéssel: építési területen, üzemelő környezetben, természeti környezetben
 • Specialitásunk a különleges technikát igényelő munkák elkészítése…

Hogyan vigyázzunk környezetünkre bevonatkészítésnél?

A kiviteli tervnek megfelelő munkavégzés során egy felelős kivitelező számára elsődleges feladat a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása és a munkavégzés folyamatának, a minőséget befolyásoló tényezőknek a mérése és dokumentálása. A munkánk minőségétől függ az, hogy környezetvédelmi, vagy környezetszennyezési tevékenységet folytatunk…A környezetbarát anyagok alkalmazása kevésbé terheli a környezetet, hulladéka könnyebben kezelhető.A legkorszerűbb felülettisztítási eljárásokminimalizálják a keletkező veszélyes hulladékot, a ködszegény bevonati technológiák a levegőszennyezést csökkentik. Környezetirányítási rendszerünk négy alapelvre épít: a kiváló minőség, a szakszerűen kiválasztott bevonati rendszer, a környezetbarát anyagok és technológiák alkalmazása, az igényes, magasan képzett és elkötelezett munkatársak alkalmazása. Törekvésünkben egyre gyakrabban elnyerjük partnereink támogatását is.

Mi a minőségi munkavégzés garanciája?

A minőségi munkavégzéshez nem elegendő „humán erőforrást” alkalmazni. Ahhoz „munkatársak” kellenek, akik elkötelezettek, és igényesek a munkájukra.
Csak ott mennek jól a dolgok, ahol a szabó, a szappanfőző, a cukrász, és mindenki más is meg van győződve róla, hogy az ő iparán, az ő üzletén fordul meg a nemzet sorsa.
Gróf Széchenyi István

Miért fontos a felületkezelés bevonat felvitele előtt?

A megfelelően előkészített tiszta felületekre felvitt bevonatok sokkal tartósabbak. A hordozó felület tisztasága mellett nagy jelentősége van a felületi érdességnek is.

Milyen felület előkészítési módszerek vannak?

 • Csiszolás
 • Mosás
 • Szemcseszórás
 • Nagynyomású vizes tisztítás
 • Lézersugár
 • Szárazjég...

Miért jó a forrón szórt bevonat?

A forrón szórt bevonat felhasználható üzemanyag-tartályok, víztározók, cső-vezetékek, élelmiszeripari technológiai, és tároló edények (ivóvíz, bor, sör, pezsgő), vegyipari technológiai, és tárolóedények, szennyvíz-kezelő műtárgyak, fokozott mechanikai és kémiai igénybe-vételnek kitett belső acél- és betonfelületeken, földalatti tartályok külső felületén.
 • Környezetbarát
 • Gyors
 • Ellenálló
 • Gazdaságos

Mikor és hol használunk tűzvédő bevonatot?

A fémet, fát, műanyagot fölemésztő tűzzel szemben a tűzvédő bevonatok célja az időnyerés az emberi élet és a vagyon mentésére.Alkalmazási területek:ipari, kulturális, kereskedelmi és közlekedési célú épületek szerkezetein, belső burkolatain, kábelcsatornáin.

Használhatunk-e bevonatot ivóvízzel, élelmiszerrel érintkező felületen?

Ivóvízzel, illetve élelmiszerrel érintkező bevonatok legfontosabb tulajdonsága, hogy semmilyen vegyület nem oldódik ki a bevonatból. Az alkalmas bevonati rendszerek szakhatósági alkalmazási engedéllyel rendelkeznek. Használati melegvíztároló tartályok belsejére speciális, hőálló élelmiszeripari bevonatok alkalmasak.

Hogyan lehet csövek belsejére egyenletes bevonatot készíteni?

Cégünk saját fejlesztésű technológiát és berendezést készített, hogy csövek belső falára minél egyenletesebb bevonatokat készíthessen. Technológiánkkal és az általunk felhasznált anyagokkal akár ivóvíz csövek belső egyenletes bevonatolását is el tudjukvégezni.

Van-e savaknak, lúgoknak ellenálló tartály belső bevonat?

Az 11/1994. (III. 25.) IKM és 44/1995. (IX. 15.) IKM rendeletek előírják, hogy a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló tartályok tulajdonosainak milyen kötelezettségei vannak. Igen, mindenféle tartály belső bevonatának elkészítésére van megoldásunk, a konkrét feladat ismeretében adunk technológiai javaslatot. A tárolt anyag tulajdonságai alapján választjuk ki a legmegfelelőbb bevonati anyagot. Kérdéseivel forduljon mérnökeinkhez.

Mennyi idő alatt lehet egy tartály belső bevonatot elkészíteni?

A bevonat elkészítése esetenként néhány óra alatt is elvégezhető. Keresse mérnökeinket!

Balesetveszélyes a padló bevonata?

A tevékenységünket egy mondatban össze lehet foglalni. Bármilyen felületen, bármilyen célból, igény szerinti bevonat készítése. Ilyenek a precíziós bevonatok, a szériafényezés, a korrózióvédelem, a különleges bevonatok. Az ipar legkülönbözőbb területein dolgozunk. Ha környezetükben körülnéznek, szinte minden felületen találnak bevonatot. Mi ott dolgozunk, ahol mások nem tudnak. Kezünk nyomát láthatják a háztetőn, a Mercedes járművek klíma vezérlőpanelén, tartályok belsejében, az Intercity vonatokon… a magasban vagy akár a víz alatt. Többnyire különleges feladatokra kapunk megbízásokat, de megbecsüljük a hétköznapiakat is.

Hogyan lehet gyorsan tartályon, vagy épületen együttes hő és vízszigetelést végezni?

Szórt poliuretán habbal.A poliuretán hab könnyű, kiváló hő- és vízszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, gyorsan, egyszerűen felhordható. A szórt hab a hagyományos hőszigeteléssel szemben minden ponton tapad a hordozó felületre, fényvédő réteggel ellátva hosszú élet-tartamú, korrózióvédelmi funkciókat is ellát. Ellenáll savaknak, olajnak, benzinnek, jó tűzállósági tulajdonságokkal rendelkezik.A szórt PUR hab felhasználási területei:épületek, építmények tetejének és oldalfalának szigetelése, tartályok, csövek szigetelése, mennyezet és padló szigetelése, speciális térburkolatok, műsziklák kivitelezése...stb.